Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17745 : ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รางวัลในการแข่งขันกอล์ฟ CGA Junior Qualified สนาม 4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกอล์ฟ รายการ CGA Junior Qualified สนาม 4 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561ณ สนาม North Hill Golf Club ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้
1. ด.ช. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี  นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
2. ด.ช. เทพพิทักษ์ สารธิยากุล นักเรียนชั้น ป.1/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 6-7 ปี E-Boy 
3. ด.ช. คีตวรรณ อุ่นอินตะ นักเรียนชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุ 10-11 ปี C-Boy 
 
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 3 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 148 ครั้ง (Login 37 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 111 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 เด็กชายอิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
()

รูปที่ 2 เด็กชายคีตวรรณ อุ่นอินตะ นักเรียนชั้น ป.5/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุ 10-11 ปี C-Boy
()

รูปที่ 3 เด็กชายเทพพิทักษ์ สารธิยากุล นักเรียนชั้น ป.1/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 6-7 ปี E-Boy
()
  1