Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17762 : งานกีฬา ส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

งานกีฬา ส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ สนามกอล์ฟ สตาร์โดม จังหวัดเชียงใหม่

ผลการแข่งขัน

  • ประเภทชาย รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี
  1. ด.ช.อิงตะวัน   หวังรุ่งวิชัยศรี  รองชนะเลิศอันดับ 1
  2. ด.ช.จิรภัทร รุจิรวัฒน์  รองชนะเลิศอันดับ 2
  • ประเภททีมชาย อายุไม่เกิน 18 ปี  รองชนะเลิศอันดับ 2
  1. ด.ช. อิงตะวัน   หวังรุ่งวิชัยศรี 
  2. ด.ช. ชิดตะวัน  หวังรุ่งวิชัยศรี  
  3. ด.ช. จิรภัทร รุจิรวัฒน์ 
  4. ด.ช. วิชาวินย์  ฐิติวัฒนาการ
  5. ด.ช. คีย์ตวรรณ   อุ่นอินต๊ะ 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - งานกีฬา ส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
       - งานกีฬา ส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13 เด็กชายอิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
()

รูปที่ 14 เด็กชายชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี
()

รูปที่ 15 เด็กชายจิรภัทร รุจิรวัฒน์ นักเรียนชั้น ป.5/8 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
()

รูปที่ 16
()
  1