Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17807 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รางวัลในการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ สนามสตาร์โดมกอล์ฟคลับ ผลการแข่งขันมีดังนี้
 
 
ประเภทชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ด.ช. อิงตะวัน     หวังรุ่งวิชัยศรี      นักเรียนชั้น ป.6/1   รองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ช. จิรภัทร       รุจิรวัฒน์             นักเรียนชั้น ป.5/8   รองชนะเลิศ อันดับ 2
 
 
ประเภททีมชาย อายุไม่เกิน 18 ปี  ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ด.ช. อิงตะวัน      หวังรุ่งวิชัยศรี     นักเรียนชั้น ป.6/1
ด.ช. ชิดตะวัน      หวังรุ่งวิชัยศรี     นักเรียนชั้น ป.6/1
ด.ช. จิรภัทร         รุจิรวัฒน์           นักเรียนชั้น ป.5/8
ด.ช. วิชาวินย์       ฐิติวัฒนาการ     นักเรียนชั้น ป.5/7
ด.ช. คีย์ตวรรณ     อุ่นอินต๊ะ           นักเรียนชั้น ป.5/6
 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 15 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 203 ครั้ง (Login 29 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 174 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()
  1