Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17841 : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (18/10/2561)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดโครงการค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China ในระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคม 2561 ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะด้านภาษาจีนโดยตรงกับเจ้าของภาษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมของชาวจีน เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และการฝึกประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 9 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 2 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ดารารัตน์    โสวะนา   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
       - สรุปประเมินผลค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()
  1