Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17848 : ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
ครูศรีกุล ยอดชุมภู เป็นตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 3 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 35 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 33 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()
  1