Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17862 : ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์ (20/10/2561)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ “Style Your STEM” ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อสาระคณิตศาสตร์ และสาระวิทยาศาสตร์
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 242 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สุพัตรา    มหายศ   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - จัดกิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ “Style Your STEM”
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 214 ครั้ง (Login 25 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 189 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13