Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18018 : กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง

กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง โดยวิทยากร Dr.Joshua Habermann ผู้อำนวยการขับร้องประสานเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ณ อาคารอัสสัมชัญ ห้องเรียนรวมชั้น 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม โดยมีวงประสานเสียงเข้าร่วมทั้งหมด 6 วง 1.คณะนักร้องประสานเสียงมงฟอร์ต (ประถม) 2.คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) 3.คณะนักร้องประสานเสียงดาราคอรัส 4.คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง 5.คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 6.คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ล้านนา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 31 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2