Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18046 : ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-13.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 5 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤศจิกายน2561
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 21 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 20 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()
  1