Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18091 : พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมและพิธีเสกถ้ำพระกุมาร

งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน กำหนดจัดพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมและเสกถ้ำพระกุมาร ขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เป็นคาทอลิก ได้มีโอกาสร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง วอนขอพระพร พระหรรษทานจากพระเป็นเจ้า สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดี และเสกถ้ำพระกุมาร เพื่อระลึกถึงการบังเกิดพระกุมารเยซู

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 32 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมและพิธีเสกถ้ำพระกุมาร
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2