Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18106 : รับรางวัลการแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2561

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ขอเเสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 “Learning is our LIFE. เพราะการเรียนรู้ต้องคู่ชีวิต” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ได้เเก่

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1

ด.ช. วิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล ชั้น ป.3/1

ด.ช. สุรุจ มหัทธนพรรค ชั้น ป.3/2

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2

ด.ช. รณกร ระวังงาน ชั้น ป.6/4

ด.ช. ธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์ ชั้น ป.6/8

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2

ด.ช. ศรุต ลี้จันทรากุล ชั้น ป.6/6

ด.ช. จารุพิชญ์ บัวขุนเณร ชั้น ป.6/2

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 7 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()
  1