Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18116 : รางวัลพิเศษ ประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน

ด.ญ. นฤภร ไชยมะโน ชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัล พิเศษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขัน โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 13 “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี” จัดโดย กลุ่มบริษัทนานมี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ นานมีแกลเลอรี่ บริษัท นานมี จํากัด กรุงเทพฯ เเละได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา จากการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ยางนาสูงตระหง่าน สืบสานตำนานเมืองสารภี” ในโครงการอนุรักษ์ต้นยางนา และนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดโดย เทศบาลตำบลสารภี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลตำบลสารภี จ.เชียงใหม่

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1