Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18119 : พิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดพิธีสักการะนักบุญหลุยส์ ขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-09.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ เพื่อขอพรให้การจัดงาน Montfort Variety Education 2018 “The Family of LOVE” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 สำเร็จลุล่วงด้วยดี
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 14 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
       - ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติร่วมพิธีสักการะนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการงานประจำปี 2561
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()
  1