Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18144 : ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ
ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 ให้แก่หน่วยงานต่างๆ  ในวันที่ 4 มกราคม 2562 จำนวน 12 หน่วยงาน ดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร, สำนักงานคุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสรรพกรจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานจัดหางานจัดหวัดเชียงใหม่, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มงานจราจร สถานนีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 12 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 33 ครั้ง (Login 15 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 18 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()
  1