Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18376 : รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (การแข่งขัน ASMO และ SEAMO)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย ASMO THAI ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่ 
โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลคือ

รางวัลเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช. รชิตะ จันทะมงคล ชั้น ป.4/2 
ด.ญ. ศศิภา กาญจนากร ชั้น ป.4/7

รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์
ด.ช. สติ โชคอนันต์นิมิต ชั้น ป.4/6

รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์
ด.ช. เชน บัดติยา ชั้น ป.2/2 
ด.ญ. พรณภา พงษ์กลาง ชั้น ป.2/2 
ด.ช. รณกร ระวังงาน ชั้น ป.6/4

รางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ
ด.ญ. พัชริดา สังข์สุวรรณ ชั้น ป.4/9 
ด.ช. ชนวีร์ ชิงชยานุรักษ์ ชั้น ป.5/9 
ด.ช. ฐิติกาญจน์ ตันประวัติ ชั้น ป.5/9 
ด.ช. รัฐศาสตร์ ชัยสุวรรณ ชั้น ป.5/9

รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ด.ช. วิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล ชั้น ป.3/1
ด.ช. สุรุจ มหัทธนพรรค ชั้น ป.3/2 
ด.ญ. เบญญาภา พันธ์ซาว ชั้น ป.3/5
ด.ช. ธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์ ชั้น ป.6/8

รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์
ด.ช. วรรษพล ล้นเหลือ ชั้น ป.2/1

รางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์
ด.ช. สุกฤษ สุรวิชัย ชั้น ป.4/1 
ด.ญ. พันพราว ศรีพยัคฆเศวต ชั้น ป.4/1 
ด.ญ. ปารณีย์ ทูลคำเตย ชั้น ป.4/5 
ด.ช. ปาณัสม์ พงษ์ประดิษฐ์ ชั้น ป.4/8
ด.ช. ณัชภัค คนใจซื่อ ชั้น ป.5/5 
ด.ญ. พิมพ์ชนก สิทธิชัยโอภาส ชั้น ป.6/3 
ด.ญ. จารุพิชญา ไชยราช ชั้น ป.6/8

รางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ
ด.ช. พันธะสัญญ์ บุญตระกูลพูนทวี ชั้น ป.3/2 
ด.ช. ณภัทร นิรันต์สิทธิรัชต์ ชั้น ป.6/6

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 3 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (การแข่งขัน ASMO และ SEAMO)
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()
  1