Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18426 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด CMU OPEN ครั้งที่ 8

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ CMU OPEN ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับรางวัลดังนี้

- ด.ช. ศุภวัชร รุ่งเรือง นักเรียนชั้น ป.2/4 ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุวชนชาย รุ่นอายุ 9-10 ปี รุ่น B น้ำหนักเกิน 22-25 กก.

- ด.ช. ชนกันต์ รุ่งนภาวิเชฐ นักเรียนชั้น ป.2/6 ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนชาย อายุ 7-8 ปี รุ่น D  น้ำหนัก 24-27 กก.

- ด.ช. ธีธัช  อรุณเลิศพิทักษ์ นักเรียนชั้น ป.2/6 ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 8 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุวชนชาย อายุ 7-8 ปี รุ่น B น้ำหนัก 20-22 กก.               

- ด.ช. รณิศร  แสนหลวง นักเรียนชั้นป.5/6 ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ ยุวชนชายอายุ 11-14 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี รุ่น C

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1