Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18433 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลในการแข่งขันแบดมินตัน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขอแสดงความยินดี ด.ช. ดลธาดา  จันทร์ใบ นักเรียนชั้น ป.1/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 8 ปี ในการแข่งขันแบดมินตัน รายการ HP SportMAX Chiang Rai Championship 2019 เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ สนามแบดมินตัน HP จังหวัดเชียงราย  และได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 8 ปี ในการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Victor @CNX Badminton Championship 2019 เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2562 ณ สนามแบดมินตัน @CNX จังหวัดเชียงใหม่ และขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. กฤตยชญ์ กลิ่นจันทร์ นักเรียนชั้น ป.2/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 8 ปี ในการแข่งขันแบดมินตัน รายการ HP SportMAX Chiang Rai Championship 2019 เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562  ณ สนามแบดมินตัน HP จังหวัดเชียงราย และได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 8 ปี ในการแข่งขันแบดมินตัน รายการ Victor @CNX Badminton Championship 2019 เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2562 ณ สนามแบดมินตัน @CNX จังหวัดเชียงใหม่
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 15 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()
  1