Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18466 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ CMU OPEN ครั้งที่ 8

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันเทควันโด รายการ CMU OPEN ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ มีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

ด.ช. กรณ์  วิฆเนศ นักเรียนชั้น ป.1/8 ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทต่อสู้ทีม 3 คน รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 8 ปี และรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุ 7-8 ปี

ด.ญ. พลอยแก้วใส  วัฒนานันท์ นักเรียนชั้น ป.2/7 ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม POOMSE PAIR สายเขียว-ฟ้า รุ่นอายุ 8-10 ปี และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทยุวชน หญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี รุ่น B น้ำหนักเกิน 22-25 กก.

ด.ช. วรินทร  รตนประภา นักเรียนชั้น ป.3/3 ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ทีม 3 คน รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 10 ปี และได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทยุวชนชาย รุ่นอายุ 9-10 ปี รุ่น B น้ำหนักเกิน 25-28 กก.

ด.ช. กรรัช  จิรกิตยางกูร นักเรียนชั้น ป.3/6 ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทยุวชน ชาย อายุไม่เกิน 9-10 ปี รุ่น C น้ำหนัก 25-28 กก.

ด.ช. กันต์ธีร์  วัฒนานันท์ นักเรียนชั้น ป.5/7 ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ ยุวชนชาย สายเหลือง รุ่นอายุ 11-14 ปี และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 11-12 ปี รุ่น A น้ำหนักเกิน 27 กก.

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 26 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาเทควันโด
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2