Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18532 : มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะเเนนรวมสูงสุดติดอันดับ Top 100

ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรเเละร่วมเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะเเนนรวมสูงสุดติดอันดับ Top 100 ในระดับชั้น ป.3 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการสอบวัดคุณภาพนักเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 พิธีมอบเกียรติบัตร จัดขึ้นที่ศาลามารีย์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนักเรียนที่ได้คะเเนนรวมสูงสุดติดอันดับ Top 100 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ระดับชั้น ป.3

1.เด็กชาย วิทวัส วิวัฒน์รัตนกุล ป.3/1 
ได้คะเเนน 93.67 คะเเนน ได้ที่ 1 ของโรงเรียน เเละที่ 1 ของคณะฯ

2 เด็กชาย สิปปวิชญ์ ปราโมทย์ ป.3/1 
ได้คะเเนน 87.57 ได้คะเเนน ได้ที่ 2 ของโรงเรียน เเละที่ 5 ของคณะฯ

3 เด็กชาย ภรัณยู บุญเป็ง ป.3/7 
ได้คะเเนน 86.20 คะเเนน ได้ที่ 3 ของโรงเรียน เเละที่ 10 ของคณะฯ

4 เด็กหญิง กัลยากร แก้วคำฟู ป.3/7 
ได้ 85.93 คะเเนน ได้ที่ 4 ของโรงเรียน เเละที่ 11 ของคณะฯ

5 เด็กชาย กรรัช จิรกิตยางกูร ป.3/6 
ได้ 85.37 คะเเนน ได้ที่ 5 ของโรงเรียน เเละที่ 13 ของคณะฯ

6 เด็กชาย ปพณ เรืองศิริ ป.3/3 
ได้ 84.10 คะเเนน ได้ที่ 6 ของโรงเรียน ได้ที่ 16 ของคณะฯ

7 เด็กชาย สุรุจ มหัทธนพรรค ป.3/2 
ได้ 83.10 คะเเนน ได้ที่ 7 ของโรงเรียน เเละได้ที 28 ของคณะฯ

8 เด็กหญิง ณภัทร์ บุญศรีวงศ์ทอง ป.3/1ได้คะเเนน 83.03 คะเเนน ได้ที่ 8 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 31 ของคณะฯ

9 เด็กชาย พัชรวัฒน์ รุ่งเรืองศักดิ์ ป.3/6 ได้ 82.90คะเเนน ได้ที่ 9 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 32 ของคณะฯ

10 เด็กชาย บุริศวร์ สารข้าว ป.3/4 
ได้ 82.73 คะเเนน ได้ที่ 10 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 34 ของคณะ

11 เด็กหญิง ภัณฑิลา เดโชดำรงฤทธิ์ ป.3/1 ได้ 82.33 คะเเนน ได้ที่ 11 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 37 ของคณะฯ

12 เด็กหญิง ศุภิสรา อาจธิมะ ป.3/1 
ได้ 82.17 คะเเนน ได้ที่ 12 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 39 ของคณะ

13 เด็กชาย ณัฐรัชต์ คงถาวรสกุล ป.3/6 ได้ 82.07คะเเนน ได้ที่ 13 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 40 ของคณะฯ

14 เด็กหญิง ปริม อาสาสรรพกิจ ป.3/5 ได้ 81.67 คะเเนน ได้ที่ 14 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 44 ของคณะฯ

15 เด็กชาย ภูมิธรรม ณ ราช ป.3/7 
ได้ 81.63 คะเเนน ได้ที่ 15 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 45 ของคณะฯ

16 เด็กชาย โพชฌงค์ วิริยะตระกูลธร ป.3/3 ได้ 80.73 คะเเนน ได้ที่ 16 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 61 ของคณะฯ

17 เด็กหญิง พราวณภัส ตุลาสืบ ป.3/3 ได้ 80.50 คะเเนน ได้ที่ 17 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 62 ของคณะฯ

18 เด็กชาย ยศพนธ์ มั่นเกียรติยศ ป.3/6 ได้ 79.43 คะเเนน ได้ที่ 18 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 76 ของคณะฯ

19 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ตันตรา ป.3/1 ได้ 79.40 คะเเนน ได้ที่ 19 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 77 ของคณะฯ

20 เด็กชาย ทิณภัทร ถิรารางค์กูล ป.3/4 ได้ 79.13 คะเเนน ได้ที่ 20 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 85 ของคณะฯ

21 เด็กชาย สุวิศิษฏ์ มหัทธนพรรค ป.3/5 ได้ 78.73 คะเเนน ได้ที่ 21 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 93 ของคณะฯ

22 เด็กชาย อนัชดินทร์ ใจทาวงศ์ ป.3/2 ได้ 78.40 คะเเนน ได้ที่ 22 ของโรงเรียน เเละได้ที่ 98 ของคณะฯ

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 21 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา IQ
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2