Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18534 : งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนสนใจในการเรียน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั่วไป

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 56 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3