Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18580 : กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2- 8 มีนาคม 2562 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้นักเรียนได้รู้พุทธประวัติ ศีลธรรม คุณธรรม หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 32 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
       - กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
       - กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
       - กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
       - กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 207 ครั้ง (Login 20 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 187 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2