Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18683 : เชพร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง สอนทำซูชิ ในกิจกรรมเชฟจิ๋วกระทะร้อน

กิจกรรมเชฟจิ๋วกระทะร้อนได้รับเกียรติจากเชพร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังมาสอนเด็กๆทำซูชิ ในวันที่ 8 เมษายน 2562 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการสอนให้เด็กๆเรียนรู้วิธีการทำซูชิหน้าต่างๆ การปั้นซูชิ เเละการเลือกวัตถุดิบในการทำซูชิ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถทำอาหารรับประทานเองได้ สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาการงานอาชีพฯ ได้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 110 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 59 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 50 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6