Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18684 : กิจกรรมละครเพลง 2018 เรื่อง เพลงรักเพลงชีวิต

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมละครเพลง 2018 เรื่อง เพลงรักเพลงชีวิต ขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการแสดงออกของนักเรียนในหลายด้าน อาทิ การแสดงละคร ดนตรี การสร้างสรรค์ผลงาน การมีส่วนร่วมในเบื้องหลังการแสดง อันจะนำไปสู่ความรักสามัคคีภายในสถาบัน และเสริม สร้างทักษะชีวิตของนักเรียนโดยกำหนดจัดการแสดง 2 รอบ เวลา 13.30 น. และ 18.30 น. 

***ขอบคุณภาพสวยๆโดย*** ช่างภาพเชียงใหม่ Tartada

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 43 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 92 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 83 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3