Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18703 : กิจกรรมประเพณีสงกรานต์

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)  ในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา เกมพื้นบ้าน การสรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป การเล่นน้ำสงกรานต์ และพิธีรดน้ำดำหัวคณะครูอาวุโส

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 88 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
       - ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และกล่าวให้พรแก่ครูและนักเรียน เนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
       - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)



  

  ดู 198 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 181 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5