Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18717 : งานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ครูธณัฐวรรณ โอวาทสาร และครูโสภิต สิงห์มณี ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 17.30 – 20.00 น. ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณในคุณงามความดีของครูเกษียณอายุ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมสถาบัน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เเละในโอกาสเดียวกัน ทางคณะครู สมาคมศิษย์เก่า เเละชมรมครูอาวุโส ได้ถือโอกาสนี้ มอบช่อดอกไม้เเด่ท่านผู้อำนวยการ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อเเสดงความขอบคุณที่ท่านปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม รวมเป็นเวลา 9 ปี เเละเพื่อเลี้ยงอำลาที่ท่านผู้อำนวยการ จะย้ายได้ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 47 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - งานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2561
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 105 ครั้ง (Login 18 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 87 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3