Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 5647 : ค่ายนันทนาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมค่ายนันทนาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากรของโรงเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านร่างกาย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 91 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  อัมพรภัฏ    ถนอมกุล (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2555)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 589 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 588 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5