Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 6663 : ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายประจำปีการศึกษา 2554ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกรีฑาและได้มีโอกาสจัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคม จากกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานและในพิธีปิดได้รับเกียรติจากภราดามีศักดิ์  ว่องประชานุกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติปิดพิธี  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 314 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:                      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กรีฑาสี
       - การแข่งขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2554
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 950 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 950 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13 คุณบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ประธานเปิดกรีฑาสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2554
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16