Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7839 : นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม รับเข็มผู้นำอาเซียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดอบรมนักเรียนผู้นำอาเซียน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ไปเเล้วนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงจัดให้มีการมอบเข็มผู้นำอาเซียนขึ้น ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเเละได้รับเข็มนักเรียนผู้นำอาเซียน คือ 1. เด็กชายฌอน โซนี่   2.เด็กชายนาอิ่ม ตยุติวุฒิกร   3.เด็กชายปวริศ ดิลกวุฒิสิทธิ์  4..เด็กชายภูบดี กิตติวรรณ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 5 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ส่งนักเรียนเข้ารับเข็มผู้นำอาเซียน
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 278 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 278 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()
  1