Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8043 : ผลการประกวดตกแต่งห้องเรียนบรรยากาศวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ชนะเลิศ ได้แก่ ป.1/3        รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ป.1/7       รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ป.1/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ชนะเลิศ ได้แก่ ป.2/7        รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ป.2/2       รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ป.2/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชนะเลิศ ได้แก่ ป.3/1        รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ป.3/7       รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ป.3/6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ชนะเลิศ ได้แก่ ป.4/1        รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ป.4/2       รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ป.4/4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชนะเลิศ ได้แก่ ป.5/3        รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ป.5/7       รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ป.5/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชนะเลิศ ได้แก่ ป.6/7        รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ป.6/6       รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ป.6/5

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 72 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - 6.2.7 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
       - กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
       - ต้ดสินการประกวดตกแต่งห้องเรียนบรรยากาศคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ และการตกแต่งถ้ำพระกุมาร
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 685 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 683 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 ป.1/3
()

รูปที่ 2 ป.1/3
()

รูปที่ 3 ป.1/3
()

รูปที่ 4 ป.1/3
()

รูปที่ 5 ป.1/7
()

รูปที่ 6 ป.1/7
()

รูปที่ 7 ป.1/7
()

รูปที่ 8 ป.1/7
()

รูปที่ 9 ป.1/1
()

รูปที่ 10 ป.1/1
()

รูปที่ 11 ป.1/1
()

รูปที่ 12 ป.1/1
()

รูปที่ 13 ป.2/7
()

รูปที่ 14 ป.2/7
()

รูปที่ 15 ป.2/7
()

รูปที่ 16 ป.2/7
()

รูปที่ 17 ป.2/2
()

รูปที่ 18 ป.2/2
()

รูปที่ 19 ป.2/2
()

รูปที่ 20 ป.2/2
()
  1 2 3 4