Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8423 : การแสดงมินิคอนเสิร์ต กีตาร์ คีย์บอร์ด และเปียโน ประจำปีการศึกษา 2555

 งานดนตรี ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการแสดงผลงานทางด้านดนตรี ของนักเรียนประเภท กีตาร์ คีย์บอร์ด และเปียโน ประจำปีการศึกษา 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสและมีประสบการณ์ตรงในการแสดงความรู้ความสามารถทางดนตรี ที่นักเรียนได้เรียนรู้มาตลอดปีการศึกษา กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศาลามารีย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 156 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 2 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การแสดงมินิคอนเสิร์ตของนักเรียนคีย์บอร์ดและเปียโน
       - สรุปประเมินการจัดกิจกรรม “การแสดงมินิคอนเสิร์ตของนักเรียนคีย์บอร์ดและเปียโน ประจำปีการศึกษา 2555”
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8