Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 8596 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้  เข้าใจ  และตระหนักถึงพิธีไหว้ครู  ตลอดจนแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ  มีความกตัญญู รู้คุณ ต่อคุณครูและผู้มีพระคุณ  เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการเรียนตลอดปีการศึกษา 2556 โดยได้รับเกียรติจากภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี บริเวณ ศาลามารีย์ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 164 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีไหว้ครู
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 809 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 795 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9