Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 9545 : ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

คณะครูโรงเ้รียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเเผนกประถม ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 51 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - คณะผู้ร่วมบริหารและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา " ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖"
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 779 ครั้ง (Login 51 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 728 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3