Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16216 : สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 10 -12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 106 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 274 ครั้ง (Login 62 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 212 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 101
()

รูปที่ 102
()

รูปที่ 103
()

รูปที่ 104
()

รูปที่ 105
()

รูปที่ 106
()
  1 2 3 4 5 6