Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17850 : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทคะแนนรวมกีฬาและกรีฑาสูงสุด การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทคะแนนรวมกีฬาและกรีฑาสูงสุด จากการแข่งขันกีฬานักเรียนสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ซึ่งโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมด 17 สถาบันได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม, โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม, โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม, โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ, โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา, โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา,โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี,โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง, โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง, โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมและโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 102 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
       - งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
       - งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
       - งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 101
()

รูปที่ 102
()
  1 2 3 4 5 6