Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18852 : กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพันธสัญญาของทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียน ให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายและ การปฏิบัติงานของโรงเรียน ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 131 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 2 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)
       - สรุปประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 101
()

รูปที่ 102
()

รูปที่ 103
()

รูปที่ 104
()

รูปที่ 105
()

รูปที่ 106
()

รูปที่ 107
()

รูปที่ 108
()

รูปที่ 109
()

รูปที่ 110
()

รูปที่ 111
()

รูปที่ 112
()

รูปที่ 113
()

รูปที่ 114
()

รูปที่ 115
()

รูปที่ 116
()

รูปที่ 117
()

รูปที่ 118
()

รูปที่ 119
()

รูปที่ 120
()
  1 2 3 4 5 6 7