Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16878 : พิธีไหว้ครู (อัลบั้ม 1 )

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) เพื่อให้นักเรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู ตลอดจนแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ มีความกตัญญู รู้คุณ ต่อคุณครูและผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการเรียนตลอดปีการศึกษา 2561 นอกจากนี้ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชาประธานในพิธี ได้มอบรางวัลเเก่นักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู มอบปลอกแขนแก่สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูดีเด่น มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนเต็มเวลาโดยไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2560 เเละมอบแหวนทองคำเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปีอีกด้วย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 173 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - พิธีไหว้ครู
       - ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
       - ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ รับชมวีดิทัศน์วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 141
()

รูปที่ 142
()

รูปที่ 143
()

รูปที่ 144
()

รูปที่ 145
()

รูปที่ 146
()

รูปที่ 147
()

รูปที่ 148
()

รูปที่ 149
()

รูปที่ 150
()

รูปที่ 151
()

รูปที่ 152
()

รูปที่ 153
()

รูปที่ 154
()

รูปที่ 155
()

รูปที่ 156
()

รูปที่ 157
()

รูปที่ 158
()

รูปที่ 159
()

รูปที่ 160
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9