Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16848 : กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เเบบบูรณาการนักเรียนชั้น ป.6 ตามเเนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “I Love Invention” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เข้ากับชีวิต โดยสอดเเทรกเศรษฐกิจพอเพียงเเละภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนเเละเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เเละได้มีการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมจัดขึ้น ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2-4

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 77 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “I Love Invention”
       - สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “I Love Invention” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 413 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 399 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()

รูปที่ 26
()

รูปที่ 27
()

รูปที่ 28
()

รูปที่ 29
()

รูปที่ 30
()

รูปที่ 31
()

รูปที่ 32
()

รูปที่ 33
()

รูปที่ 34
()

รูปที่ 35
()

รูปที่ 36
()

รูปที่ 37
()

รูปที่ 38
()

รูปที่ 39
()

รูปที่ 40
()
  1 2 3 4