Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 15785 : ค่าย Day Camp ป.1

งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดการเข้าค่ายลูกเสือ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการเข้าค่ายลูกเสือและ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 286 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ค่าย Day Camp ป.1
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 261
()

รูปที่ 262
()

รูปที่ 263
()

รูปที่ 264
()

รูปที่ 265
()

รูปที่ 266
()

รูปที่ 267
()

รูปที่ 268
()

รูปที่ 269
()

รูปที่ 270
()

รูปที่ 271
()

รูปที่ 272
()

รูปที่ 273
()

รูปที่ 274
()

รูปที่ 275
()

รูปที่ 276
()

รูปที่ 277
()

รูปที่ 278
()

รูปที่ 279
()

รูปที่ 280
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15