Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17822 : ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (12/10/2561)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดโครงการค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China ในระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคม 2561 ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะด้านภาษาจีนโดยตรงกับเจ้าของภาษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมของชาวจีน เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และการฝึกประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 88 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 2 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ดารารัตน์    โสวะนา   มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
       - สรุปประเมินผลค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()

รูปที่ 42
()

รูปที่ 43
()

รูปที่ 44
()

รูปที่ 45
()

รูปที่ 46
()

รูปที่ 47
()

รูปที่ 48
()

รูปที่ 49
()

รูปที่ 50
()

รูปที่ 51
()

รูปที่ 52
()

รูปที่ 53
()

รูปที่ 54
()

รูปที่ 55
()

รูปที่ 56
()

รูปที่ 57
()

รูปที่ 58
()

รูปที่ 59
()

รูปที่ 60
()
  1 2 3 4 5