Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 7105 : ภาพการเเสดง เเละบรรยากาศ งานเปิดโลก MC Variety Education 2011

นายสุรชัย  จงรักษ์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน MC Variety Education 2011  ณ.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเเผนกประถม โดยารจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา  เเละฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมแสดงกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักสูตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีและแสวงหาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ  ตลอดจนหารายได้สนับสนุนในการพัฒนาและปรับปรุงด้านกายภาพของโรง ซึ่งงานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21 –22 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 – 22.00 น.  ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 108 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมเปิดโลก MC Variety Education 2011 ฉลองครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2554
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()

รูปที่ 42
()

รูปที่ 43
()

รูปที่ 44
()

รูปที่ 45
()

รูปที่ 46
()

รูปที่ 47
()

รูปที่ 48
()

รูปที่ 49
()

รูปที่ 50
()

รูปที่ 51
()

รูปที่ 52
()

รูปที่ 53
()

รูปที่ 54
()

รูปที่ 55
()

รูปที่ 56
()

รูปที่ 57
()

รูปที่ 58
()

รูปที่ 59
()

รูปที่ 60
()
  1 2 3 4 5 6