Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16599 : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 โดยมีการเรียนรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา ทำบุญพระประจำวันเกิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญของกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 74 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมวันวิสาขบูชา
       - กิจกรรมวันวิสาขบูชา
       - กิจกรรมวันวิสาขบูชา
       - กิจกรรมวันวิสาขบูชา
       - กิจกรรมวันวิสาขบูชา
       - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()

รูปที่ 64
()

รูปที่ 65
()

รูปที่ 66
()

รูปที่ 67
()

รูปที่ 68
()

รูปที่ 69
()

รูปที่ 70
()

รูปที่ 71
()

รูปที่ 72
()

รูปที่ 73
()

รูปที่ 74
()
  1 2 3 4