Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16823 : กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.4 "ธรรมชาติบันดาลใจ"

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เเบบบูรณาการนักเรียนชั้น ป.4ตามเเนวทฤษฎีพหุปัญญาเรื่อง "ธรรมชาติบันดาลใจ" มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เข้ากับชีวิต โดยสอดเเทรกเศรษฐกิจพอเพียงเเละภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนเเละเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เเละได้มีการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมจัดขึ้น ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 80 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ "ธรรมชาติบันดาลใจ"
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()

รูปที่ 64
()

รูปที่ 65
()

รูปที่ 66
()

รูปที่ 67
()

รูปที่ 68
()

รูปที่ 69
()

รูปที่ 70
()

รูปที่ 71
()

รูปที่ 72
()

รูปที่ 73
()

รูปที่ 74
()

รูปที่ 75
()

รูปที่ 76
()

รูปที่ 77
()

รูปที่ 78
()

รูปที่ 79
()

รูปที่ 80
()
  1 2 3 4