Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 17850 : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทคะแนนรวมกีฬาและกรีฑาสูงสุด การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทคะแนนรวมกีฬาและกรีฑาสูงสุด จากการแข่งขันกีฬานักเรียนสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ซึ่งโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมด 17 สถาบันได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม, โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม, โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม, โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ, โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา, โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา,โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี,โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง, โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง, โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมและโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 102 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
       - งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
       - งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
       - งานกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()

รูปที่ 64
()

รูปที่ 65
()

รูปที่ 66
()

รูปที่ 67
()

รูปที่ 68
()

รูปที่ 69
()

รูปที่ 70
()

รูปที่ 71
()

รูปที่ 72
()

รูปที่ 73
()

รูปที่ 74
()

รูปที่ 75
()

รูปที่ 76
()

รูปที่ 77
()

รูปที่ 78
()

รูปที่ 79
()

รูปที่ 80
()
  1 2 3 4 5 6