Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18130 : Montfort Variety Education 2018 การแสดงระดับชั้น ป.3 และ ป.4

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดงานประจำปี Montfort Variety Education 2018 "The Family of LOVE" ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 ขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยการสนับสนุนของสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครอง และครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ทีเสริมสร้างความรู้ตามหลักสูตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดี และแสวงหาความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหารายได้ในการสนับสนุนพัฒนา และปรับปรุงด้านกายภาพของโรงเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 99 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - งาน Montfort Variety Education 2018 (การแสดงระดับชั้น ป.3 และ ป.4)
       - นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()

รูปที่ 64
()

รูปที่ 65
()

รูปที่ 66
()

รูปที่ 67
()

รูปที่ 68
()

รูปที่ 69
()

รูปที่ 70
()

รูปที่ 71
()

รูปที่ 72
()

รูปที่ 73
()

รูปที่ 74
()

รูปที่ 75
()

รูปที่ 76
()

รูปที่ 77
()

รูปที่ 78
()

รูปที่ 79
()

รูปที่ 80
()
  1 2 3 4 5