Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 16828 : กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.25-15.45 น. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 85 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
       - กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
       - กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
       - กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
       - กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 81
()

รูปที่ 82
()

รูปที่ 83
()

รูปที่ 84
()

รูปที่ 85
()
  1 2 3 4 5