Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 18210 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม จัดกิจกรรมเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2562" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้รับรู้ถึงบทบาท เเละความสำคัญของตน ในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองเเละสังคม มีความยึดมันต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เเละได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรมจัดขึ้น เมื่อวันที่วันที่ 11 มกราคม 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 125 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้   มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา   มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 81
()

รูปที่ 82
()

รูปที่ 83
()

รูปที่ 84
()

รูปที่ 85
()

รูปที่ 86
()

รูปที่ 87
()

รูปที่ 88
()

รูปที่ 89
()

รูปที่ 90
()

รูปที่ 91
()

รูปที่ 92
()

รูปที่ 93
()

รูปที่ 94
()

รูปที่ 95
()

รูปที่ 96
()

รูปที่ 97
()

รูปที่ 98
()

รูปที่ 99
()

รูปที่ 100
()
  1 2 3 4 5 6 7