อัลบั้มภาพที่ 14040
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Click Here !!