อัลบั้มภาพที่ 14378
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Click Here !!