อัลบั้มภาพที่ 15320
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ Mr. Jonas Emil Enehaug ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

Click Here !!