อัลบั้มภาพที่ 15953
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 05/02/61

Click Here !!