อัลบั้มภาพที่ 15962
นักเรียนจากเมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเรียนรู้ในชั้นเรียน 06/02/61

Click Here !!